O savezu

Predsednik: Zdravković Dragan

Sekretar: Adam Rosković

Koordinator za školski i predškolski sport: Damir Maljković

Školica sporta: Snežana Jovanović i Petar Nikodijević