Planinarsko društvo ZUBROVA,
adresa Doktora Smeška bb,
email: pdzubrova@gmail.com,
zastupnik-Dalibor Martinović-0653279289