S.K. ŽIVKA DAMJANOVIĆ Ćuprija,
adresa Beogradska bb,
email:skzivkacup@gmail.com,
zastupnik-Zvonimir Marković-035/8870368

G.S.K. ĆUPRIJA 1887 Ćuprija,

adresa Beogradska bb,

email:gskcuprija1887@gmail.com,

zastupnik-Slobodan Jakovljević-035474465