Адреса: Булевар војске 1, 35230 Ћуприја
Матични број: 07284993
ПИБ: 105795720
Текући рачун: 330-55000775-02
емаил: rkradnicki@gmail.com