Adresa: Bulevar Vojske 1, 35230 Ćuprija
Matični broj: 07284993
Pib: 105795720
Tekući račun: 330-55000775-02
Email: rkradnicki@gmail.com