PREDAVANJE PREDLOGA PROGRAMA ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA KLUBOVIMA ZA 2025.

Kreće apliciranje za dodelu novčanih sredstava klubovima za 2025. godinu.Klubovi su u obavezi da predaju predloge programa za apliciranje do 31.5.2024.U prilogu je predlog programa koji se popunjava i predaje Sportskom savezu i Opštini.