PRVI ZAPISI O ATLETSKIM AKTIVNOSTIMA U ĆUPRIJI DATIRAJU IZ 1911 GODINE KADA JE I FORMIRAN PRVI ATLETSKI  KLUB.

1949 GODINE BRAĆA KOLAR (ANDRIJA I SLAVKO) OBNAVLjAJU ATLETSKU SEKCIJU A PRETEČE ATLETSKOG KLUBA MORAVA BILI SU KLUBOVI “13 OKTOBAR”(1949-1952) I “BUDUĆNOST” (1952-1957).

OD 1957 GODINE ATLETSKI KLUB NOSI IME “MORAVA”   

POD VOĐSTVOM NAJBOLjEG ATLETSKOG TRENERA SA OVIH PROSTORA ALEKSANDROM ACOM PETROVIĆEM KLUB JE IMAO FANTASTIČNE POJEDINCE I ODLIČNE REZULTATE.

SVAKAKO DA JE SVETSKI REKORD VERE NIKOLIĆ NA 800 METARA NAJVEĆE OSTVARENjE KOJE ĆE GOTOVO SIGURNO OSTATI NEDOSTIŽNO.

SNEŽANA PAJKIĆ (SADA PAJKIĆ-JOLOVIĆ) SENIORSKI PRVAK EVROPE NA 1500 METARA,ZORA TOMECIĆ (SADA ANTIĆ) JUNIORSKI VICEŠAMPON VROPE NA 800 METARA I DRAGAN ZDRAVKOVIĆ PRVAK EVROPE U DVORANI NA 3000 METARA SVAKAKO SU NAJISTAKNUTIJI POJEDINCI KLUBA.

POSLE SMRTI ALEKSANDRA PETROVIĆA KRENULO SE OD NULE I DANAS NEKI NOVI KLINCI ISPISUJU NOVE STRANICE ATLETIKE U ĆUPRIJI.