Kik-boks klub „Šećeranac“ iz Ćuprije osnovan je 1997. godine. Na Osnivačkoj Skupštini Kik-boks kluba, održanoj 13. aprila 1997. godine za predsednika Skupštine izabran je Budimir Marić a za predsednika kluba Siniša Janković. Od 2000. godine do danas, klub vodi novo rukovodstvo na čelu sa Macakanja Stevom a u organima kluba se nalaze uglavnom bivši takmičari, članovi kluba, prijatelji i volonteri. Sledećih godina, klub egzistira sa vrlo skromnim sredstvima i pored toga postiže veoma zavidne rezultate.